Havuz Bakımı

HAVUZ BAKIMI NASIL YAPILIR ?

 Kamuya Açık Havuzlarda yüzenler hijyenik önlemlere mutlaka riayet etmelidirler. Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı ve havuz suyu mutlak suretle sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır.
 
İyi bakılan bir yüzme havuzundaki su deniz suyundan daha temizdir. Ancak pek çok havuzda yeterli bakım sağlanamamaktadır. Kamuya açık havuzlarda yüzenler hijyenik önlemlere mutlaka riayet etmelidirler. Yüzme havuzuna güneş yağı ile girilmemeli ve mutlak surette havuza girmeden önce duş yapılarak iyice temizlenilmeli, ayaklarının dezenfektanlı sudan geçirilmesi temin edilmelidir.
 
Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı ve havuz suyu  mutlak surette sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır.Çok kullanıcılı büyük yüzme havuzları haftada bir gün yüzenlere kapatılarak dinlendirilmeli ve haftalık bakım yapılmalıdır. Yüzme havuzlarını kullananların bilgilendirileceği özel bilgi panosunda havuzun bakımını üstlenen firma veya kişilerin isimleri, kullanılan kimyasal maddelerin cinsi ve markaları ile benzeri hususlar yer almalıdır. Havuz suyu kışın boşaltılmamalıdır. Kışın havuzların suyu dolu olarak bırakılmalıdır.
 
Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanı sıra pH değerinin de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına dikkat edilmelidir. Havuz suyunun sirküle edilmesine başlanıp dezenfeksiyon için şok dozlama yapıldıktan sonra ancak ertesi gün sudaki kimyasal oranı test kiti ile kontrol edilmeli ve değerler normal ise girilmelidir.
Unutulmamalıdır ki, sağlıklı ve temiz bir havuzda yüzmek ancak doğru ve düzenli bir bakım ile mümkündür.

 

KIŞ BAKIMI

 
  • Kışın açık havuzların dolu tutulması tavsiye edilir. Böylece dış etkenlere karşı havuz  yüzeyi ve yapısı daha iyi korunur. Havuzu  toprakta bir kayık gibi düşünürsek toprakta olabilecek yer değişikliklerinden kayık etkilenecektir. Havuzun içindeki su, havuz yüzeylerine yaptığı basınçla bu etkilere karşı direnç sağlar ve betonarmeyi korur.

 

  • Kışın don olabilen bölgelerde yapılan havuzların iç kaplamalarında veya su emme özelliği çok düşük olan porselen havuz kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.

 

  • Dolu havuz dış etkilere karşı daha duyarlı olacağı gibi, yabancı maddelerin havuz içine düşmesi dolayısıyla havuz kaplamasının zarar görmesi de söz konusu olamaz. (Ölü yapraklar vb. şeyler havuz kaplama yüzeyinde leke yapabilir)

 

Ayrıca havuzun kış boyu bakımının yapılması havuzun sezona hazırlanmasında maddi ve manevi daha az bakım gerektirir. Açık yüzme havuzlarında kışın ve ısının "0" °C' nin altına düştüğü zaman oluşacak "don" kaplama malzemelerinin zarar görmelerine neden olabilir. Donun olumsuz etkilerini yok etmek için bazı önlemler almak zorunludur:

 

 1- Havuz suyu yüzeyinden yaklaşık 30 cm aşağı indirilir.
 2- Havuz yüzeyinde oluşabilecek buz tabakasını önlemek için havuz suyu yüzeyine esnek buz basınç yastıkları asılır. (Buz basınç yastıkları sayısı havuzun alan büyüklüğüne bağlı olarak belirlenir ve özel bir dizayn ile yerleştirilir.)
 3-Dolu bırakılan havuzlarda ilkbahar temizliğini kolaylaştırıcı önlemler alınmalı yani yosun oluşumu ve kireç çökmelerinin önlenmesi gerekir. Kış koruyucusu, havuz suyunu kış boyunca koruyan, ilkbahar temizliğine kolaylık sağlayan, yosun oluşumunu, kir ve kireç çökmelerini önleyen bir malzemesidir.
 4- Havuz suyu; havuz dip emişten emilerek sirküle edildikten sonra 10-15 °C ısıtılarak havuza verilir. Sirkülasyon normal işletme koşullarının yaklaşık dörtte biri seviyesinde yapılır.
 5- Yukarıdaki dört önlem alındıktan sonra ek olarak havuz üstü branda veya ısı korumalı branda benzeri malzeme ile kapatılabilir

X
WhatsApp Destek Hattı
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı