Havuz Hakkında

Havuz Hakkında;

Havuz Türleri:

​Havuzları kullanım şekli, amacı ve yapılarına göre birçok ayrıma tabi tutmak mümkündür. Öncelikle yüzme havuzları ve görsel amaçlı kullanım sunan süs havuzları bu ayrımın başını çekmektedir. Burada söz konusu incelemenize esas teşkil edecek havuzlar “yüzme maksatlı” havuzlardır. Yüzme havuzlarını yapıldıkları mekana göre açık ve kapalı havuzlar (ya da her ikisini birden içeren havuzlar) olarak ön ayrıma almak ve havuzları büyüklüklerine ve kullanım amaçları itibari ile de yine iki ayrı bölümde incelemek gerekir. Bunlar; Özel Ev-Villa Havuzları (UHE-2 Kapsamına girer.) Genel Kullanıma Açık Havuzlar'dır (TSE 11899 Kapsamına girer.)

Havuzlar ayrıca yapım şekilleri itibariyle de kategorize edilebilir. Bunlar toprak üstüne (herhangi bir hafriyat yapılmaksızın) yerleştirilen ya da gömme olarak yapılan havuzlar, ayrıca betonarme kurallarına göre imal edilen ya da standart ve satandart olmayan boyutlarda hazırlanmış panel, destek, liner ve tesisatları ile teçhiz edilerek kullanılabilen hazır havuz türleri bu grup içinde sayılabilirler.
Havuzların yüzey suyunu harekete geçirerek yüzen materyali filtrasyonla iletme tekniklerine göre de taşmalı veya skimmerli havuzları tüm bu değerlendirme içinde saymak ve her havuzu ne tip olursa olsun bu formasyonla birleştirmek gerekecektir. Yüzey suyunun cebri usullerle filtrasyona iletildiği skimmerller ya da yüzey suyunun, içten taşma, dıştan taşma, tek taraftan taşırma, üstten taşma tabirler ile nitelendirildiği taşırmalı sistemle, saydığımız tüm havuzların ayrılmaz dizayn kriterlerini teşkil eder. Bu umuma açık havuzların kulanım amaçları ve derinlikleri yönünden de ele alınması gerekmektedir.
Bunlar sırası ile; 
GENEL KULLANIMA AÇIK YÜZME HAVUZU TİPLERİ (TSE 11899)  
Burada sadece bu standardın kullanımında gerekecek niteliklerden söz edilmiştir. Aşağıdaki paragraflarda aksi söylenmedikçe havuz suyu sıcaklığı için en çok 32°C geçerlidir.
 

SPORTİF AMAÇLI HAVUZLAR

(Uluslar arası kurallar gereği boyutlandırılır.) 
1. Antrenman Havuzları
2. Çırpınma Havuzları
3. Yarışma Havuzları
 3. a) Yarı Olimpik Yüzme Havuzları: Uygulamada altı kulvarlı antrenman havuzları 25x16 m olarak inşaa edilmektedir.
 3. b) Tam Olimpik Yüzme Havuzları: Sekiz kulvarlı bir yüzme havuzunun ideal ebadı: 50x25 m/minumum ebat ise 50x21 m olabilir.
 3. c) Su Topu Havuzları: Olimpik havuz bünyesinde olabilir. Olimpik havuzda su topu oynanacaksa, havuz suyu derinliği 2.20 cm olmalıdır. Sutopu sahasının ebadı 20x30 m'dir. Özel su topu havuzu 33 m/33 cmx21m ebadındadır.
 3. d) Atlama ve Dalma Havuzları (Kule ve tramplen eşliğinde)
 3. e) Raftng ve Kano Yarışma Havuzları


ATLAMA HAVUZLARI

Atlama havuzlarının derinliği en az 3,40 m olmalıdır.
 

DERİNLİĞİ DEĞİŞEN HAVUZLAR

Derinliği değişen havuzların yüksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir.


DALGA HAVUZLARI

Eğlenme ve çalışma yapmak için özel dizayn edilmiş, 0-1.60 m derinlikler arasındaki, su elde edilme şartları standartlarla belirtilmiş havuzlardır. Dalga yüksekliği ve boyları şekli etkileyen faktörlerdir. Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. Bütün havuz bölümleri, dalga odası da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek için bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkülasyonuna dahil edilmelidir. Hiç bir durumda depo ve diğer hacimledeki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.


SIĞ HAVUZLAR

(YÜZME BİLMEYENLER İÇİN)

Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.


SU ATRAKSİYONLARI OLAN HAVUZLAR

Çeşitli su oyunları ve kayma elemanları ile (slide) donatılmış derinliği 1.10 m'yi aşmayan su-hava hareketleri ile havuzlarda eğlence yaratmayı amaçlayan, hijyen ve filtrasyon şartları ile dizayn kriterleri standartlarda belirtilmiş bulunan her türlü havuzlardır. Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip püskürtücüler, akıntı kanalları, karşı akım tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları içinde sistem çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. Küçük su tesisatları için zorunlu değildir.
 

SU KAYDIRAĞI HAVUZLARI

Su kaydırağı için olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0x6.0 m olmalıdır. Su kaydırakları için sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır.


ÇOCUK HAVUZLARI

Henüz yüzme bilmeyen ve 0-5 yaş arası çocukların ebeveynleri eşliğinde girebildikleri, derinliği özel kurallarla belirlenen (30 cm-50 cm arası olup oteller için bu derinlik 35 cm alınmıştır) havuzlardır. Bu havuzların derinliği en çok 0.5 m olmalı ve müstakil su hazırlık tesisine sahip olmalıdırlar.
 

AYAK YIKAMA HAVUZLARI

Genellikle umuma açık havuz mahallerine girerken hijyen şartlarına azami ölçüde yerine getirme kriterlerine uygun dizayn edilmiş, cebri sistemlerle techiz edilen (bir kısımda cebri duş sistemi de bulunabilir) havuzlardır. Derinliği 0.10 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin güzergahında olacak şekilde planlanalıdır. Boşaltılır olmalıdır. Bir taşma kanalına ihtiyaç yoktur.

 

KÜÇÜK HAVUZLAR

Küçük havuzların alanları en çok 96 m2 olmalıdır. Az kullanıcı yüküne göre tesis edilirler. Kullanıcı yüküne bağlı olarak su hazırlık tesisi kapasitesi artar. Su hazırlık tesisinin kapasitesine bağlı olarak saatteki kullanıcı sayısı sınırlandırılabilir.

 

SICAK MASAJ HAVUZLARI

Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesiyle köpüren ve insanların içinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, içinde sürekli temiz su sirkülasyonun olan havuzlardır. Su sıcaklığı en çok 37 °C'dir.SICAK MASAJ HAVUZU

(MÜSTAKİL)

Müstakil havuz masajları, kullanıcılarının diğer havuz tesislerine geçmesi mümkün olmayacak şekildedir. Masaj havuzlarında kullanıcıların oturma yerleri açıkça belli olacak şekilde düzenlenmelidir. Her oturma yeri için en az 0.4 m3 ve su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Oturma yeri sayısına göre masaj havuzlarının su hacimleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

 

SICAK MASAJ HAVUZLARI

(KOMBİNE KULLANIM)

Kombine kullanımlı masaj havuzları, yüzme havuzunun içinde yapılmıştır ve yüzenler isteklerine göre kullanabilirler. Tek tek her masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Bu tür tesislerin hazırlama ekipmanları kapasitesini uygun şekilde arttırılarak yüzme havuzunun hazırlama tesisi ile beraber veya ayrı hazırlama tesisi ile işletilebilirler. Sıcak masaj havuzlu genel havuzun hacmi en az 4  m3 olmak zorundadır. 

 

TERAPİ HAVUZLARI

Yüksek enfeksiyon tehdidi altındaki yüzücüler (hastaneler, klinikler vb.) içindedir. Su derinliği en çok 1.35 m olmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35 °C olmalıdır.

 

HAREKET HAVUZLARI

Özel hijyen şartları ile hazırlanmış havuzlardır. Hareket (jimnastik) havuzlarında su derinliği en fazla 1.35 m olmalıdır ve bu havuzlar ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

 

SOĞUK SU HAVUZLARI

(ŞOK HAVUZLARI)

Vücut ısısının ani soğutulması taleplerine göre ve çoğunlukla bir sauna sistemiyle beraber kullandırılan küçük yapılı havuzlardır. Derinlikleri 1.10 ile 1.35 m arasında, su alanları 10 m2'ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3'ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilir. Bu durumda su sıcaklığı 15°C'yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor değeri 0.3-0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su deşarj edilmeli ve temiz su (şebekeden) ile takviye edilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l'den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacim 2  m3'ten büyük olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.
 

X
WhatsApp Destek Hattı
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı